Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Kotwy - klin skalny

Ramka "Kotwy" zawiera tabelę z listą definiowanych kotew. Dodawanie kotew dobywa się w oknie dialogowym "Nowa kotew".

Siły kotew są wprowadzane do obliczeń stateczności klina skalnego za pomocą rozkładu oddziałujących sił.

Geometria klina skalnego wyświetlana jest na ekranie za pomocą widoku 3D lub z wykorzystaniem rzutu stereograficznego.

Ramka "Kotwy" - klin skalny - widok 3D

Ramka "Kotwy" - klin skalny - rzut stereograficzny

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.