Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Metoda Littlejohna

W metodzie Littlejohnna nośność buławy jest wyznaczana wg równania:

gdzie:

d

-

średnica buławy

l

-

długość buławy

pi

-

wartość ciśnienia iniekcji

Wyniki badań doświadczalnych mikropali wskazują, że ich nośność zależy również od metody iniekcji oraz od ciśnienia iniekcji (metoda iniekcji ma często wpływ na nośność mikropali). Nośność wzrasta znacznie w przypadku zastosowania iniekcji wielokrotnej. Wartość ciśnienia iniekcji mieści się w zakresie od 0,1 do 3 MPa, w pewnych przypadkach może osiągać do 5-7 MPa. Według metody Littlejohna, nośność jest wprost proporcjonalna do ciśnienia iniekcji.

Literatura:

LITTLEJOHN, G. S. y BRUCE, D. A. (1975).: "Rock Anchors -State of the Art. Part 1. Design". En Ground Engineering, Vol. 8, N° 4.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.