Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Sprawdzenie według EN 1993-1-1 (EC 3)

Sprawdzenie na zginanie oraz naprężenie wywołane siłą normalną

Nośność na zginanie opisana jest wzorem:

gdzie:

W

-

wskaźnik wytrzymałości przekroju

fy

-

granica plastyczności stali

γM0

-

współczynnik nośności przekroju

Nośność siły normalnej sprawdzana jest według:

gdzie:

A

-

powierzchnia przekroju poprzecznego

fy

-

granica plastyczności stali

γM0

-

współczynnik nośności przekroju

Nośność sprawdzana jest według:

a wartość wykorzystania podawana jest w postaci:

Sprawdzenie na ścinanie

Nośność na ścinanie opisana jest wzorem:

gdzie:

I

-

moment bezwładności

t

-

grubość przekroju w środku ciężkości

S

-

1. moment statyczny

fy

-

granica plastyczności stali

γM0

-

współczynnik nośności przekroju

Nośność sprawdzana jest według:

Wartość wykorzystania podawana jest w postaci:

Sprawdzenie płaskiego stanu naprężeń:

Płaski stan naprężenia sprawdzany jest z wykorzystaniem następujących warunków:

gdzie:

σ1

-

naprężenie normalne

τ1

-

naprężenie ścinające

Wartość wykorzystania podawana jest w postaci:

Literatura:

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.