Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Sprawdzenie według EN 1993-1-1 (EC 3)

Sprawdzenie na zginanie oraz naprężenie wywołane siłą normalną

Nośność na zginanie opisana jest wzorem:

gdzie:

W

-

wskaźnik wytrzymałości przekroju

fy

-

granica plastyczności stali

γM0

-

współczynnik nośności przekroju

Nośność siły normalnej sprawdzana jest według:

gdzie:

A

-

powierzchnia przekroju poprzecznego

fy

-

granica plastyczności stali

γM0

-

współczynnik nośności przekroju

Nośność sprawdzana jest według:

a wartość wykorzystania podawana jest w postaci:

Sprawdzenie na ścinanie

Nośność na ścinanie opisana jest wzorem:

gdzie:

I

-

moment bezwładności

t

-

grubość przekroju w środku ciężkości

S

-

1. moment statyczny

fy

-

granica plastyczności stali

γM0

-

współczynnik nośności przekroju

Nośność sprawdzana jest według:

Wartość wykorzystania podawana jest w postaci:

Sprawdzenie płaskiego stanu naprężeń:

Płaski stan naprężenia sprawdzany jest z wykorzystaniem następujących warunków:

gdzie:

σ1

-

naprężenie normalne

τ1

-

naprężenie ścinające

Wartość wykorzystania podawana jest w postaci:

Literatura:

Eurokod 3: Projektowanie konstrukcji stalowych - Część 1-1: Reguły ogólne i reguły dla budynków.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.