Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Współczynnik redukcji nośności podstawy pala ALFA p

Współczynnik redukcji nośności podstawy pala αp jest zależny od rodzaju pala. Wartości współczynnika można określić z wykorzystaniem dostępnych w programie metod obliczeniowych, mogą być również definiowane samodzielnie przez użytkownika. W programie wbudowane są następujące wartości αp określane na podstawie metod NEN 6743 oraz EC 1997-2:

Pale

αp [-]

wbijane prefabrykowane lub stalowe

1,0

wbijane Franki

1,0

wbijane drewniane

1,0

wibrowane

1,0

wkręcane, betonowane in situ

0,9

wkręcane prefabrykowane

0,8

wkręcane, betonowane in situ, z dodatkową iniekcją

0,9

wkręcane, prefabrykowane in situ, z dodatkową iniekcją

0,8

rurowe (stal)

1,0

pal formowany ślimakowym świdrem ciągłym (pal CFA)

0,8

pale wiercone lub w zawiesinie bentonitowej

0,5

pale wiercone z rurą osłonową

0,5

W przypadku metody LCPC i metody Schmertmanna, wartości tego współczynnika są wyznaczane na podstawie wartości oporu gruntu pod stożkiem sondy qc (orientacyjne wartości podano w poniższej tabeli):

Orientacyjne wartości współczynnika podstawy αp określane na podstawie oporu gruntu pod stożkiem qc

LCPC (Bustamante) Rodzaj gruntu

Opór pod stożkiem 

qc [MPa]

αp

dla pali wierconych

αp

dla pali wbijanych

< 1

0,04

0,50

1 < qc < 5

0,35

0,45

5 < qc

0,45

0,55

Piasek

qc < 12

0,40

0,50

13 < qc

0,30

0,40

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.