Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Kotwy w analizie stateczności

W analizie stateczności rzeczywista, wstępnie sprężona kotew jest automatycznie zastępowana przez odpowiadającą jej punktową siłę ściskającą, która działa w miejscu lokalizacji głowicy kotwy.

Grunt w punkcie przyłożenia siły może jednak ulec odkształceniu plastycznemu. Z tego względu należy dokładnie ocenić uzyskany rozkład odkształceń plastycznych. Proszę pamiętać, że miejsce ekwiwalentnego odkształcenia plastycznego określa lokalizację potencjalnej płaszczyzny poślizgu. Dlatego też, jeśli odkształcenia plastyczne przy głowicy okażą się znaczące, to niezbędne jest wprowadzenie pewnych modyfikacji początkowych danych.

Modelowanie kotwy w obliczeniach stateczności skarpy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.