Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Analiza za pomocą modułu edometrycznego

Równanie do obliczania osiadania itej warstwy gruntu pod fundamentem posiadającej miąższość h wynika z definicji modułu edometrycznego Eoed:

gdzie:

σz,i

-

składowa pionowa przyrostu naprężenia w środku itej warstwy

hi

-

miąższość itej warstwy

Eoed,i

-

moduł edometryczny itej warstwy

Moduł edometryczny Eoed można określić dla każdego gruntu jako stały lub za pomocą krzywej edometrycznej (zależność σef ). W przypadku zastosowania krzywej edometrycznej, program przyjmuje dla każdej warstwy wartość Eoed odpowiadającą danemu zakresowi naprężenia początkowego i końcowego. Jeżeli wartość modułu edometrycznego Eoed jest niedostępna, istnieje możliwość wprowadzenia modułu odkształcenia Edef, a program przeprowadza odpowiednie przekształcenie.

gdzie:

gdzie:

ν

-

współczynnik Poisson'a

Edef

-

moduł odkształcenia

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.