Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

EN 1995-1-1 (EC5)

Sprawdzenie na zginanie ze ściskaniem

Obliczeniowa wytrzymałość na zginanie drewna wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie:

fm, k

-

charakterystyczna wytrzymałość na zginanie drewna

kmod

-

współczynnik korekcyjny uwzględniający czas trwania obciążenia oraz wilgotność

γM

-

współczynnik częściowy do parametrów materiału

Obliczeniowa wytrzymałość na ściskanie drewna wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie:

fc, k

-

charakterystyczna wytrzymałość na ściskanie drewna

kmod

-

współczynnik korekcyjny uwzględniający czas trwania obciążenia oraz wilgotność

γM

-

współczynnik częściowy do parametrów materiału

Nośność przekroju sprawdzana jest następująco:

gdzie:

σc,0,d

-

obliczeniowe naprężenie ściskające

σm,d

-

obliczeniowe naprężenie zginające

Stopień wykorzystania przekroju podawany jest następująco:

Sprawdzenie na zginanie z rozciąganiem

Obliczeniowa wytrzymałość na rozciąganie drewna wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie:

ft, k

-

charakterystyczna wytrzymałość na rozciąganie drewna

kmod

-

współczynnik korekcyjny uwzględniający czas trwania obciążenia oraz wilgotność

γM

-

współczynnik częściowy do parametrów materiału

Nośność przekroju sprawdzana jest następująco:

gdzie:

σt,0,d

-

obliczeniowe naprężenie rozciągające

σm,d

-

obliczeniowe naprężenie zginające

Stopień wykorzystania przekroju podawany jest następująco:

Sprawdzenie na ścinanie

Obliczeniowa wytrzymałość na ścinanie drewna wyznaczana jest ze wzoru:

gdzie

gdzie:

fv, k

-

charakterystyczna wytrzymałość na ścinanie drewna

kmod

-

współczynnik korekcyjny uwzględniający czas trwania obciążenia oraz wilgotność

γM

-

współczynnik częściowy do parametrów materiału

Nośność przekroju sprawdzana jest następująco:

gdzie:

τd

-

obliczeniowe naprężenie ścinające

kcr

-

współczynnik korekcyjny do nośności na ścinanie

Stopień wykorzystania przekroju podawany jest następująco:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.