Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Dane źródłowe

W tej ramce można pobrać wszystkie dane związane z obszarem placu budowy - np. mapy lub punkty charakterystyczne.

Za pomocą przycisku "Pozyskaj dane" (A), otwierane jest okno pozyskiwania danych.

Wczytane mapy i punkty charakterystyczne są następnie wyświetlane w tabelach w dolnej części ekranu (B). Obydwie tabele można eksportować w formacie xls korzystając z przycisku "Opcje" (C). Istnieje także możliwość skorzystania z opcji specjalnej - eksportu wszystkich punktów ze współrzędnymi w wybranym układzie współrzędnych do współrzędnych GPS.

Ramka "Dane źródłowe"

Punkty charakterystyczne mogą mieć automatycznie wczytywane załączniki - np. informacje o otworach badawczych uzyskane od firmy geologicznej. Ponadto, do punktów charakterystycznych, można dodać własne załączniki zdefiniowane przez użytkownika - w tym celu, punkty można definiować także ręcznie (graficznie lub tekstowo).

Punkty charakterystyczne - załączniki

Wczytane mapy można umieścić na terenie w postaci "ortofotomap" korzystając z przycisku "Umieść na terenie".

Mapy

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.