Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Ustawienia

The basic parameters of task are entered in the frame "Settings":

- Type of model:

  • standardowy 3D
  • uproszczony model 2D - przewidziany specjalnie do konstrukcji liniowych

- Type of terrain model and layers smoothing. Intermediate smoothing is recommended for realistic model and fast generation.

- Coordinate system - determines orientation of x, y axis. Entered coordinates x, y are not recalculated after change of coordinate system

- Altitude system of task - is used just in description of geological documentation. It has no influence on the model generation. Altitude coordinates z are not recalculated after change of altitude system.

Następnie, definiuje się sposób tworzenia modelu. Generowanie modelu geologicznego może być wykonywane automatycznie, natychmiast po wprowadzeniu zmian w punktach terenu lub badaniach polowych, lub ręcznie poprzez zastosowanie przycisku "Generuj" w ramce "Model geologiczny". Ręczna generacja modelu jest zalecana szczególnie w przypadku tworzenia większych modeli lub kiedy komputer jest mniej wydajny.

The orthophotomap can be projected on the generated terrain model (DMT). This map is defined by three points (1, 2, 3) which are placed to the coordinates of the model. Points 1 and 2 define bottom corners of the map, point 3 defines its perpendicular distance to the bottom edge of the map (connection between points 1 and 2). It is necessary to input points 1 and 2, the point 3 can be undefined (then original ratio of the map is applied). Input of point 3 can be used also for mirroring of the map - in this case points 1 and 2 define upper edge of the map.

Ramka "Ustawienia"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.