Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Ustawienia

W ramce "Ustawienia" definiuje się podstawowe parametry zadania:

  • Układ współrzędnych - określa kierunki osi x, y. Zdefniowane współrzędne x, y nie są przeliczane po zmianie układu współrzędnych.
  • Rodzaj modelu terenu i wygładzanie warstw. Rekomendowane jest wygładzanie średnie w celu uzyskania realistycznego modelu i szybkiej generacji.
  • Układ wysokościowy zadania - wykorzystywany jest wyłącznie w opisie dokumentacji geologicznej i nie ma wpływu na generację modelu. Współrzędne z nie są przeliczane po zmianie układu wysokościowego.

Ortofotomapę można rzutować na wygenerowany model terenu (DMT). Ta mapa jest określona przez trzy punkty (1, 2, 3), które są umieszczone na współrzędnych modelu. Punkty 1 i 2 definiują dolne rogi mapy, punkt 3 określa prostopadłą odległość do dolnej krawędzi mapy (połączenie między punktami 1 i 2). Konieczne jest wprowadzenie punktów 1 i 2, punkt 3 może być niezdefiniowany (wówczas stosowany jest oryginalny stosunek mapy). Wprowadzanie punktu 3 może być również używane do tworzenia kopii lustrzanych mapy - w tym przypadku punkty 1 i 2 definiują górną krawędź mapy.

Ramka "Ustawienia"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.