Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Ustawienia

W ramce "Ustawienia" definiuje się podstawowe parametry zadania:

- Rodzaj modelu:

  • standardowy 3D
  • liniowy 2D - przewidziany specjalnie do konstrukcji liniowych

- Rodzaj modelu terenu i wygładzanie warstw. Rekomendowane jest wygładzanie średnie w celu uzyskania realistycznego modelu i szybkiej generacji.

- Układ współrzędnych - określa kierunki osi x, y. Zdefniowane współrzędne x, y nie są przeliczane po zmianie układu współrzędnych.

- Układ wysokościowy zadania - wykorzystywany jest w opisie dokumentacji geologicznej i nie ma wpływu na generację modelu. Współrzędne z nie są przeliczane po zmianie układu wysokościowego.

Wramce tej definiuje się również sposób tworzenia modelu. Generowanie modelu geologicznego może być wykonywane automatycznie, natychmiast po wprowadzeniu zmian w punktach terenu lub badaniach polowych, lub ręcznie poprzez zastosowanie przycisku "Generuj" w ramce "Model geologiczny".

Ortofotomapę można rzutować na wygenerowany model terenu (DMT). Ta mapa jest określona przez trzy punkty (1, 2, 3), które są umieszczone na współrzędnych modelu. Punkty 1 i 2 definiują dolne rogi mapy, punkt 3 określa prostopadłą odległość do dolnej krawędzi mapy (połączenie między punktami 1 i 2). Konieczne jest wprowadzenie punktów 1 i 2, punkt 3 może być niezdefiniowany (wówczas stosowany jest oryginalny stosunek mapy). Wprowadzanie punktu 3 może być również używane do tworzenia kopii lustrzanych mapy - w tym przypadku punkty 1 i 2 definiują górną krawędź mapy.

Ramka "Ustawienia"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.