Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Geometria konstrukcji

Ramka "Geometria konstrukcji" umożliwia zdefiniowanie parametrów pali (lub mikropali). Wygląd ramki różni się w zależności od sposobu obliczeń wybranego w ramce "Ustawienia" (metoda sprężysta, rozwiązanie analityczne, metoda sprężysta - mikropale).

Rozwiązanie analityczne oraz metoda sprężysta wymagają zdefiniowania następujących parametrów:

 • poziom posadowienia (zagłębienie poniżej poziomu terenu)
 • wyniesienie głowicy pala
 • grubość płyty fundamentowej
 • długość pali

Metoda sprężysta - mikropale wymaga zdefiniowania następujących parametrów:

 • grubość płyty fundamentowej
 • długość mikropali
 • średnica buławy
 • długość buławy
 • opór podłoża fundamentowego - ten parametr jest niezwykle istotny i ma znaczący wpływ na wyniki obliczeń - wartość oporu podłoża zależy od rodzaju gruntu, metody budowy konstrukcji oraz historii obciążenia. Siła N odejmowana jest od wprowadzonego obciążenia we wszystkich stanach obciążenia.

gdzie:

A

-

powierzchnia fundamentu

R

-

zdefiniowany opór podłoża fundamentowego

Wartości graniczne oporu podłoża

 • zdefiniowany opór podłoża wynosi zero => całe obciążenie przekazywane jest na mikropale, podłoże pod fundamentem nie jest uwzględniane
 • zdefiniowany opór podłoża jest większy niż obciążenie całkowite łącznie z ciężarem własnym płyty => obciążenie nie jest przekazywane na mikropale i osiadanie fundamentu jest zerowe.

Poszczególne pale w grupie są zawsze jednakowej długości.

Ramka "Geometria konstrukcji"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.