Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Osiadanie wtórne

W celu opisania stopniowego pełzania gruntu podczas wtórnego osiadania, program stosuje metodą Buissman’a, która wykorzystuje wskaźnik wtórnego ściskania Cα według Lade’a. Z obserwacji, sugerujących, że deformacja gruntu podąża ścieżka liniową przy kreśleniu na pół-logarytmicznej skali do czasu, Buissman zaproponował zmianę ε na skutek naprężeń długoterminowych w postaci:

gdzie:

ε

-

całkowita deformacja

εp

-

deformacja związana z konsolidacją pierwotną

εs

-

deformacja związana z konsolidacją wtórną

t

-

czas konsolidacji

t0

-

czas wzorcowy

Zmiana odkształcenia zależna od czasu (konsolidacja pierwotna i wtórna)

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.