Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Geometria

Ramka "Geometria" służy do definiowania przekroju pala (kołowy, prostokątny, kołowy zmienny, prostokątny z poszerzoną podstawą) i rodzaju pala (pale wiercone betonowane in situ lub prefabrykowane, pale CFA i inne). Następnie, w odpowiednich polach definiuje się rozmiary  wybranego przekroju.

W tej ramce definiuje się również materiał pala (drewno, beton, stal), geometrię pozycji pala (długość pala w gruncie, wysokość oczepu i poziom terenu zmienionego). W prawej części ramki wyświetla się wybrany kształt wraz z graficznym zaznaczeniem zdefiniowanych wartości.

W przypadku, gdy poziom pierwotny terenu, z którego wykonywane były sondowania CPT, został obniżony przed wykonywaniem pali (niwelacja), zmierzone wartości oporów na stożku qcredukowane ze względu na zmniejszenie naprężenia geostatycznego.

W środkowej części ramki definiuje się współczynnik nośności podstawy pala αp. Domyślnie, współczynnik jest obliczany w sposób automatyczny według wybranej metody, przy uwzględnieniu rodzaju pala i otaczającego gruntu.

Przy analizie pali o przekroju prostokątnym, wprowadza się współczynnik kszałtu s w celu redukcji nośności podstawy. Podczas analizy pali z poszerzoną podstawą, wprowadzany jest współczynnik podstawy pala β, służący do korekcji nośności podstawy poszerzonej.

Program umożliwia eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

Ramka "Geometria"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.