Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Długość efektywna

Długość efektywna D określa długość pala, która efektywnie przenosi obciążenie od pala na grunt. Jeżeli cały pal umieszczony jest w gruncie nośnym, w którym obciążenie jest przenoszone poprzez tarcie na pobocznicy, wówczas długość efektywna odpowiada długości pala poniżej powierzchni terenu - zob. rys. A. W przypadku gruntu uwarstwionego, warstwy o dużej ściśliwości (w których obciążenie nie jest przenoszone do gruntu poprzez tarcie na pobocznicy) oraz warstwy zalegające powyżej nie są wliczane do długości efektywnej D - zob. rys. B. Wprowadzenie do analizy długości efektywnej i jej wartości wykonywane jest w oknie "Nośność pionowa".

Rys. A Długość efektywna w gruncie nośnym

Rys. B. Długość efektywna w gruncie uwarstwionym

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.