Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Otwór bazowy

Otwór bazowy ma największy wpływ na wygląd modelu geologicznego. Model geologiczny generowany jest na podstawie otworu bazowego i otworów, które są kompatybilne z otworem bazowym.

Otwór bazowy wybierany jest w ramce "Model geologiczny".

Ramka "Model geologiczny" - wybór otworu bazowego

Otwór bazowy powinien:

  • maksymalnie charakteryzować profil geologiczny
  • być najgłębszy
  • być najbardziej wiarygodny.

Zazwyczaj najkorzystniej jest jako otwór bazowy wybrać otwór opracowany na podstawie wiercenia rdzeniowego, a nie opracowany na podstawie interpretacji wyników sondowania statycznego CPT.

Podczas budowania modelu, niezbędna jest modyfikacja otworów niekompatybilnych z otworem bazowym na kompatybilne - dzięki czemu będą one dodane do modelu geologicznego. Jeśli wszystkie otwory są kompatybilne, model geologiczny budowany jest na podstawie wszystkich otworów (w takim przypadku otwór bazowy nie jest istotny). Otwory niekompatybilne w kolumnie "Aktywny" zaznaczone są na czerwono - otwory te nie mogą być wykorzystane do generowania modelu.

W przypadku modyfikacji otworu bazowego, określane są nowe otwory kompatybilne i generowany jest nowy model geologiczny.

Modyfikacji otworu bazowego można dokonać w oknie dialogowym "Edycja otworu bazowego". Można go także zmodyfikować podczas edycji innych otworów.

Najwyżej położone przyciski "Edytuj miąższość" oraz "Przesuń warstwę" dotyczą tylko otworu bazowego.

Inne przyciski ("Wstaw", "Dodaj", "Edytuj", "Podziel", "Scal", "Usuń") zmieniają wraz z otworem bazowym wszystkie otwory kompatybilne - w ten sposób możliwa jest modyfikacja większej liczby otworów poprzez jedną zmianę. Funkcję tę można wykorzystać na przykład w celu stworzenia nowej warstwy w wygenerowanym wcześniej modelu.

Okno dialogowe "Edycja otworu bazowego"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.