Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Projektowanie zbrojenia podłużnego w płytach

Projektowanie zbrojenia przeprowadzane jest dla obciążeń wywołanych momentem zginającym MEd. Program wyznacza wymagane powierzchnie przekroju zbrojenia na rozciąganie i ściskanie (jeśli zachodzi potrzeba). Przy wymiarowaniu program uwzględnia również warunki minimalnego i maksymalnego stopnia  zbrojenia dla danego przekroju. W pierwszej kolejności program wyznacza położenie osi obojętnej (Art. 3.1.7, Art. 6.1):

Jeżeli położenie osi obojętnej jest poniżej wartości dopuszczalnej (x < xmax), program wyznacza przekrój zbrojenia na rozciąganie (Ast) ze wzoru:

Jeżeli położenie osi obojętnej jest powyżej wartości dopuszczalnej (x>xmax), program wyznacza zarówno przekrój zbrojenia na ściskanie (Asc) jak i zbrojenia na rozciąganie (Ast), korzystając z poniższego wzoru:

Położenie graniczne osi obojętnej uzyskujemy z (Art. 5.6.3(2)):

Dla betonu C40/45 i poniżej

Dla betonu  C45/50 i powyżej

Wyznaczony stopień zbrojenia sprawdzany jest przy zastosowaniu następujących wzorów (Art. 9.3.1.1):

Standardowe wartości współczynników ρmin, ρmax  są wbudowane w programie - wartości te mogą być również definiowane przez użytkownika w zależności od wybranego Załącznika krajowego.

Jeśli maksymalny stopień zbrojenia całkowitego ρmax zostanie przekroczony, program informuje użytkownika, że dla danego przekroju nie można zaprojektować zbrojenia podłużnego.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.