Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obliczanie parametrów modelu Hoeka-Browna

Jeżeli znana jest klasyfikacja masywu skalnego według GSI (Geological Structure Index), wówczas istnieje możliwość wyznaczenia parametrów H-B w programie w następujący sposób:

gdzie:

GSI

-

Geological Structure Index

D

-

współczynnik zniszczenia masywu skalnego

mi

-

stała wytrzymałości materiałowej skały nienaruszonej dla warunków szczytowych

Wartości współczynnika zniszczenia D dla zbocza skalnego

Opis masywu skalnego

Sugerowana wartość współczynnika D

Roboty odstrzałowe na małą skalę na zboczach inzynierskich powodują nieznaczne uszkodzenia masywu skalnego, szczególnie jeżeli stosowane są kontrolowane roboty odstrzałowe. Jednak, odprężenie powoduje niewielkie zaburzenia.

(Dobre roboty odstrzałowe).

0,7

Roboty odstrzałowe na małą skalę na zboczach inżynierskich powodują nieznaczne uszkodzenia masywu skalnego, szczególnie jeżeli stosowane są kontrolowane roboty odstrzałowe. Jednak, odprężenie powoduje niewielkie zaburzenia.

(Słabe roboty odstrzałowe).

1

Znaczne zaburzenia zboczy bardzo dużych kopalni odkrywkowych na skutek silnych robót odstrzałowych oraz odprężenia na skutek usuwania nadkładu.

(Produkcyjne roboty odstrzałowe).

1

W niektórych miękkich skałach, wyrobiska można przeprowadzać przez obrywkę i spychanie, a stopień uszkodzenia zbocza jest mniejszy.

(Wyrobisko mechaniczne).

0,7

Przybliżone wartości stałej wytrzymałości materiału skały nienaruszonej  m (według Hoeka)

Rodzaj skały

Skały reprezentatywne

m[-]

Skały wapienne z dobrze rozwiniętą łupliwością krystaliczną

Dolomit, kalcyt, marmur

≈ 7

Skonsolidowane skały ilaste

Łupek ilasty, piaskowiec drobnoziarnisty, łupek ilasty, łupek

≈ 10

Skały piaszczyste z litymi kryształami i słabo rozwiniętą łupliwością krystaliczną

Piaskowiec, kwarcyt

≈ 15

Drobnoziarniste magmowe skały krystaliczne

Andezyt, doleryt, diabaz, riolit

≈ 17

Skały gruboziarniste i metamorficzne

Amfibolit, gabro, gnejs, granit, dioryt

≈ 25

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.