Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Parametry kombinacji SGN

oknie dialogowym "Nowa kombinacja stanów obciążeniowych" definiowane są następujące parametry:

Nowa kombinacja

Krótki opis kombinacji wyświetlany jest u góry pola definiowania kombinacji. Wszystkie uwzględniane stany obciążeniowe są oznaczone ich identyfikatorami. Główne obciążenia zmienne przesuwane są na początek listy i oddzielone od pozostałych stanów obciążeniowych dwukropkiem. 

Rodzaj kombinacji (tylko dla kombinacji według normy EN 1990)

Dla granicznego stanu obciążenia można stworzyć następujące kombinacje:

Podstawowa

-

Kombinacja podstawowa oparta na wyrażeniu 6.10 z normy EN 1990

Alternatywna

-

Kombinacje oparte na wyrażeniu 6.10a i 1.10b z normy EN 1.10b. W tym przypadku do obliczeń używane są dwa warianty kombinacji: jeden ze zredukowanymi stałymi stanami obciążeniowymi, a drugi ze zredukowanymi głównymi stanami obciążeniowymi.

Wyjątkowa

-

Kombinacja wyjątkowa oparta na wyrażeniu 6.11 z normy EN 1990.

Wybór stanów obciążeniowych

Tabela zawierająca poszczególne stany obciążeniowe umożliwia ich wybieranie w celu tworzenia kombinacji. Stan obciążeniowy można wprowadzać do kombinacji zaznaczając odpowiedni kwadrat w kolumnie "Uwzględniaj" dla danego stanu obciążeniowego. Dalszy proces definiowania w tabeli zależy od wyboru sposobu wprowadzania obciążeń w zakładce "Materiały i normy".

Obciążenia wg normy EN 1990

W kolumnie "Uwzględniaj" dla każdego obciążenia dostępny jest drugi kwadrat. Kwadrat umożliwia przyporządkowanie korzystnego oddziaływania stałym stanom obciążeniowym (przyjęcie współczynnika γf, inf) lub zdefiniowanie obciążenia zmiennego jako obciążenia wiodącego. Liczba wiodących obciążeń zmiennych w kombinacji jest nieograniczona. Obciążenie przypadkowe można wprowadzić do kombinacji oznaczonych jako "Wyjątkowe" (wyboru można dokonać tylko spośród stanów obciążeniowych oznaczonych jako "Wyjątkowe"). Dla kombinacji wyjątkowych należy również zdecydować, czy wiodące obciążenie zmienne będzie redukowane za pomocą współczynnika ψ1 lub ψ2.

Obciążenie ogólne

Dla każdego stanu obciążeniowego można zdefiniować współczynnik użyteczności służący dostosowaniu użyteczności stanu obciążeniowego w kombinacji.

Okno dialogowe "Nowa kombinacja stanów obciążeniowych"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.