Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Spoczynkowe parcie gruntu dla pochyłej powierzchni terenu za konstrukcją

Dla nachylonej powierzchni gruntu za konstrukcją (0° < β ≤ φ) spoczynkowe parcie gruntu przyjmuje postać:

gdzie:

φ

-

kąt wewnętrznego tarcia gruntu

β

-

nachylenie zbocza

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

Kr

-

współczynnik spoczynkowego parcia gruntu

Dla nachylonego tyłu ściany, wartości spoczynkowego parcia ziemi wyprowadza się z:

gdzie:

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

Kr

-

współczynnik spoczynkowego parcia gruntu

Normalne i tangensowe składowe wyznaczane są z:

gdzie:

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

Kr

-

współczynnik spoczynkowego parcia gruntu

Kąt odchylenia od normalnej linii do ściany δ:

gdzie:

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Kr

-

współczynnik spoczynkowego parcia gruntu

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.