Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Metoda rozwiązania

Program MES służy do analizy zadań geotechnicznych, które charakteryzują się nieliniową reakcją masywu gruntowego lub skalnego. Zakończone powodzeniem obliczanie większości tego rodzaju zadań wymaga zastosowania rozwiązania iteracyjnego dla danych warunków brzegowych. Zastosowanie metody elementów skończonych (MES) prowadzi w takich przypadkach do przyrostowej postaci warunków równowagi, zapisanych następująco:

gdzie:

ΚΤ

-

macierz sztywności chwilowej

Δu

-

wektor przyrostów przemieszczeń w węzłach

Δf

-

wektor przyrostów sił niezrównoważonych

Równanie to może być rozwiązane tylko w sposób przybliżony, z zastosowaniem odpowiedniej metody numerycznej. Celem metody jest osiągnięcie, w procesie iteracji, takiego stanu naprężenia i odkształcenia, który spełnia warunek Δf = 0. Program udostępnia dwie podstawowe metody analizy:

  1. Metoda Newtona-Raphsona - NRM
  2. Metoda Arc-length - ALM.

Ustawienia obliczeniowe - wybór metody rozwiązywania

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.