Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Podparcie liniowe

Ramka "Podparcie liniowe" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych podparć liniowych. Dodawanie podparć liniowych wykonywane jest w oknie dialogowym "Nowe podparcia liniowe".

Lokalizację podparcia liniowego można wybrać z listy rozwijanej (linia siatki lub odcinek terenu).

Wprowadzone podparcia liniowe można również edytować na ekranie za pomocą obiektów aktywnych. W programie zastosowano następujące układy współrzędnych.

Program zawiera moduł automatycznej generacji standardowych warunków brzegowych. Dlatego, dla większości zadań definiowanie warunków brzegowych nie jest wymagane.

Przyporządkowywanie podparć do linii wymaga najpierw wybrania rodzaju linii (linia swobodna, element brzegowy, linia siatki).

Uwzględniane są następujące rodzaje podparć liniowych:

  • swobodne
  • utwierdzone
  • przemieszczeniowe

Ramka “Podparcia liniowe”

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.