Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Czynne parcie gruntu - teoria Absi’ego

Czynne parcie gruntu wyznaczane jest z następującego wzoru:

gdzie:

σz

-

pionowe naprężenie geostatyczne

cef

-

efektywna spójność gruntu

Ka

-

współczynnik czynnego parcia gruntu

Kac

-

współczynnik czynnego parcia gruntu ze spoistości

Program pobiera wartości współczynnika czynnego parcia gruntu Ka z bazy danych zbudowanej na podstawie wartości opublikowanych w książce: Kérisel, Absi: Tabele czynnego i biernego parcia gruntu, 3rd Ed. A.A. Balkema, 1990 ISBN 90 6191886 3. 

Współczynnik czynnego parcia gruntu Kac wyznaczany jest z:

dla:

dla: 

gdzie:

φ

-

kąt wewnętrznego tarcia gruntu

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

β

-

nachylenie zbocza

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Poziome i pionowe składowe czynnego parcia gruntu przyjmują:

gdzie:

σa

-

czynne parcie gruntu

δ

-

kąt tarcia konstrukcja - grunt

α

-

nachylenie tylnej ściany konstrukcji

Literatura:

Kérisel, Absi: Active and Passive Earth Pressure Tables, 3rd ed., Balkema, 1990 ISBN 90 6191886 3.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.