Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obciążenie zbocza skalnego

Najpierw wyznaczane jest wynikowe obciążenie. Normalna składowa siły wypadkowej zwiększa normalne naprężenie na powierzchni poślizgu, jak również siły utrzymujące Tres, styczna składowa jest dodawana lub odejmowana od sił (aktywnych) ścinających Tact.

Rozkład dodatkowego obciążenia

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.