Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Metoda trójkątów

W przypadku zastosowania metody trójkątów osiadanie za obudową wykopu wyznaczane jest według następującego wzoru:

gdzie:

δmax

-

osiadanie maksymalne

sw

-

powierzchnia pomiędzy konstrukcją odkształconą i nieodkształconą

x0

-

zasięg osiadań

Zasięg osiadania x0 definiowany jest w sposób następujący:

gdzie:

H

-

głębokość wykopu

D

-

długość ściany poniżej dna wykopu

φ

-

średnia ważona kątów tarcia wewnętrznego wszystkich gruntów, w których zagłębiona jest konstrukcja

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.