Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Katalog materiałów

Program zawiera wbudowany katalog materiałów dla betonu, stali i innych. W oknie dialogowym należy wybrać jedynie rodzaj materiału. Rodzaj przekroju wybierany jest w oknie dialogowym "Wyznaczanie charakterystyk przekrojowych" lub definiowany w oknie "Definiowanie charakterystyk przekrojowych".

Okno dialogowe "Katalog materiałów" - Beton

Okno dialogowe "Katalog materiałów" - Stal

Okno dialogowe "Katalog materiałów" - Inny

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.