Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Sprawdzenie według teorii stanów granicznych

W przypadku wykonywania obliczeń według teorii stanów granicznych, wytrzymałości drewna redukowane są za pomocą współczynnika niezawodności materiału γs.

Sprawdzenie na zginanie i naprężenie wywołane siłą normalną

Sprawdzenie naprężeń normalnych wykonywane jest z wykorzystaniem następującego wyrażenia:

gdzie:

σn

-

naprężenie normalne wywołane siłą rozciągającą lub ściskającą

σm

-

naprężenie zginające

fn

-

wytrzymałość drewna odpowiednio - na ściskanie lub rozciąganie

fm

-

wytrzymałość drewna na zginanie

Stopień wykorzystania przekroju podawany jest następująco:

Sprawdzenie na ścinanie

Sprawdzenie naprężenia ścinającego τ wykonywane jest z wykorzystaniem następującego wyrażenia:

gdzie:

fv

-

wytrzymałość drewna na ścinanie

Stopień wykorzystania przekroju podawany jest następująco:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.