Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Nośność na wyciąganie z buławy

Wyboru metody wyznaczania nośności kotew dokonuje się w obszarze "Nośność na wyciąganie z buławy".

Definiowanie obliczeń nośności na wyciąganie z buławy

Warunek poniższy określa nośność na wyciąganie z buławy. Sprawdzany jest jednakowo dla kotew iniekcyjnych prętowych i splotowych.

Opcja "Wyznacz z wytrzymałości na ścinanie"

gdzie:

ds (d1)

-

średnica pręta (średnica splotu odpowiadająca powierzchni splotu)

lk

-

długość buławy

τ

-

wytrzymałość na ścinanie pomiędzy prętem i materiałem buławy

Opcja "Wyznacz z parametrów betonu"

Analiza jest jednakowa jak w poprzednim przypadku, wytrzymałość na ścinanie τ wyznaczana jest z parametrów betonu według różnych norm:

  • EN 1992-1-1 (EC2)

gdzie:

η1

-

współczynnik spójności (1,0 dla dobrych warunków spójności; 0,7 w innych przypadkach)

fctd

-

wytrzymałość betonu na rozciąganie - wyznaczona z fck na podstwie wzorów; ≤ od wartości C60/75

  • ACI 318-11

gdzie:

fc'

-

wytrzymałość betonu na ściskanie

  • GB 50010-2010

gdzie:

α

-

współczynnik typu zbrojenia

1,47 – 7-splotowa

1,56 – 3-splotowa

1,79 – prętowa zwykła

1,92 – prętowa żebrowana

ft

wytrzymałość na rozciąganie betonu

Opcja "definiuj nośność na mb"

gdzie:

Rc, bm

-

nośność na wyciąganie z betonu na mb [kN/bm, lbf/ft]

lk

-

długość buławy

Optcja "definiuj"

Należy zdefiniować całkowitą nośność na wyciąganie z buławy Rc [kN, lbf]

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.