Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Wpływ wody gruntowej

Domyślnie, program przeprowadza analizę stateczności klina skalnego bez uwzględnienia wody gruntowej. W przypadku zainteresowania wpływem wody gruntowej, na klin skalny, należy wprowadzić wysokość zwierciadła wody gruntowej od linii przecięcia powierzchni poślizgu i lica skały (zwierciadło wody gruntowej przyjmuje dowolne położenie w całej wysokości klina skalnego). Program przyjmuje, że woda może przepływać swobodnie w nieciągłościach znajdujących się poniżej zwierciadła wody gruntowej (żadne ograniczenia np. na skutek bloków lodowych nie są uwzględniane). 

Ciśnienie porowe działa w kierunku normalnym do powierzchni poślizgu przeciw normalnym składowym sił pasywnych. Jeżeli wysokość yw nad punktem maksymalnego ciśnienia porowego Pmax jest równa lub większa niż Z/2 i jest całkowicie objęta przez blok skalny, zakłada się wówczas, że jej wartość jest równa Z/2 (przypadek A). Natomiast, jeżeli wysokość yw nad punktem maksymalnego ciśnienia porowego Pmax jest mniejsza niż Z/2 (przypadek B), wówczas jej wartość jest redukowana przez:  

gdzie:

L*

-

długość linii przecięcia powierzchni poślizgu A1, A2

α1

-

nachylenie lica skały

δ

-

nachylenie linii przecięcia powierzchni poślizgu

Wypadkowe ciśnienie porowe na powierzchnie poślizgu 1 i 2 jest wyznaczane z:

gdzie:

Z

-

wysokość zwierciadła wody gruntowej na linią przecięcia powierzchni poślizgu i lica skały

Pmax

-

maksymalne ciśnienie porowe na przecięcie powierzchni poślizgu

γw

-

ciężar objętościowy wody (≈ 10 kN/m3)

A1w

-

mokra część powierzchni poślizgu 1

A2w

-

mokra część powierzchni poślizgu 2

Rozkład ciśnienia porowego na linię przecięcia powierzchni poślizgu

Jeżeli spękanie tensyjne znajduje się całkowicie lub częściowo poniżej zwierciadła wody gruntowej, wówczas wpływ ciśnienia porowego jest odzwierciedlony na powierzchni poślizgu 1 i 2 poprzez siły P1 Pdziałające na przecięcie tych powierzchni oraz na spękanie tensyjne poprzez siłę P3 działającą w kierunku normalnym do spękania tensyjnego.

Rozkład ciśnienia porowego przy uwzględnieniu zwierciadła wody gruntowej  w spękaniu tensyjnym

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.