Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Ustawianie zakresu kolorów

Skala kolorów jest ważnym narzędziem zapewniającym płynną wizualizację wyników. Program oferuje dwie zdefiniowane skale koloru - "Równomierna" i "Przez zero". Obydwie skale posiadają zmienną wartość maksymalną i minimalną oraz zdefiniowane kolory. Maksymalne i minimalne wartości są automatycznie generowane po zmianie parametru lub fazy budowy. Skala "Równomierna" oznacza, że kolory są równomiernie rozłożone od minimalnej do maksymalnej wartości. Skala "Przez zero" rysuje dodatnie wartości za pomocą ciepłych kolorów (żółty, czerwony), natomiast zimne kolory (zielony, niebieski) używane są do przedstawienia ujemnych wartości.

Program umożliwia wprowadzenie własnych skali definiowanych przez użytkownika zarówno ze stałą jak i zmienną wartością minimalną i maksymalną. Skala zdefiniowana przez użytkownika jest określana w oknie dialogowym "Definicja skali barw". Skala jest zawsze definiowana dla aktualnej jednostki (np. kPa, m) - w przypadku przełączenia jednostek, program zawsze dostosowuje skalę dla danej jednostki.

Jednostki sterowania paska narzędzi "Skala"

Następujące jednostki sterowania dostępne są do zarządzania zakresami barw:

Wybierz skalę

  • rozwijana lista pozwala wybrać wcześniej zdefiniowaną i zapisaną skalę barw

Zdefiniuj skalę barw

  • otwiera okno dialogowe "Definicja skali barw" w celu utworzenia własnej skali definiowanej przez użytkownika

Zapisz aktualną skalę barw

  • otwiera okno dialogowe "Nowa skala" w celu zapisania nowej skali barw

Otwórz menadżer skali barw

  • otwiera okno z listą automatycznych i zdefiniowanych przez użytkownika skali barw

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.