Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Analiza siatki

Przy sprawdzeniu siatki wymagane jest, aby warstwa zwietrzała zbudowana była z gruntu lub mocno zwietrzałej skały.

Wykonywane są następujące sprawdzenia.

1) Sprawdzenie wytrzymałości gwoździa na ścinanie

gdzie:

Rs

-

wytrzymałość gwoździ na ścinanie

Fs

-

siła tnąca w gwoździu

2) Sprawdzenie siatki na przebicie

gdzie:

Rp

-

wytrzymałość siatki na przebicie

Fnail

-

siła w gwoździu

3) Sprawdzenie wytrzymałości siatki na ścinanie

gdzie:

Rs

-

wytrzymałość siatki na ścinanie

Sd

-

siła tnąca w siatce

4) Sprawdzenie naprężeń łączonych w gwoździu

gdzie:

Fnail

-

siła w gwoździu

Rt

-

wytrzymałość na rozciąganie gwoździ

Fs

-

siła tnąca w gwoździu

Rs

-

wytrzymalość gwoździa na ścinanie

Sd

-

siła tnąca w siatce

Literatura:

Krist O., Raithel M., Weingart K.: "Bemessung von Drathgeflechten zur Stabilisierung von Böschungen". EI-Eisenbahningenieur, March 2015, 14-19.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.