Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Nośność podstawy pala

Nośność podstawy pala w gruntach niespoistych wyraża następujący wzór:

gdzie:

σefb

-

naprężenie efektywne w podstawie pala

Nq

-

współczynnik nośności

Ab

-

powierzchnia podstawy pala

Współczynnik nośności Nq jest obliczany wstecznie przez program, jednakże jego wartości można modyfikować ręcznie. 

Dla gruntów spoistych obowiązuje następujący wzór:

gdzie:

cu

-

wytrzymałość na ścinanie w podstawie w warunkach bez odpływu

Ab

-

powierzchnia podstawy pala

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.