Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Metoda naprężeń efektywnych

Metoda naprężeń efektywnych umożliwia obliczanie pionowej nośności pojedynczego pala w gruntach spoistych i niespoistych. Metoda nadaje się do stosowania dla warunków z odpływem, tzn. warunków, jakie występują po odpowiednio długim czasie od zakończenia budowy. 

Opór pobocznicy pala wyraża wzór:

gdzie:

qs, j

-

opór pobocznicy w j-tej warstwie

β p,j

-

współczynniki wg Bjerruma i Burlanda w j-tej warstwie

σ0, j

-

średnie naprężenie efektywne od nadkładu gruntu oddziałujące wzdłuż pala w j-tej warstwie

Asj

-

powierzchnia pobocznicy pala w j-tej warstwie

Opór podstawy pala wyraża wzór:

gdzie:

qp

-

jednostkowy opór podstawy pala

Ab

-

powierzchnia podstawy pala

Np

-

współczynnik oporu podstawy (wg Felleniusa)

σp

-

naprężenie efektywne od oddziaływania nadkładu gruntu oddziałujące w podstawie pala

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.