Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Przekrój definiowany przez użytkownika - A, I, E, G

W przypadku przekrojów własnych, definiowanych przez użytkownika konieczne jest zdefiniowanie parametrów przekroju poprzecznego (A,I) oraz parametrów materiałowych (E,G).

Definiowanie parametrów przekroju (A, I) i materiału (E, G)

Do wymiarowania przekroju stalowego (pole wyboru "Wymiaruj przekrój stalowy") należy ponadto zdefiniować wartość modułu przekrojowego (W). Parametry materiałowe (E, G) są wówczas przyjmowane na podstawie danych z ramki "Materiał".

Przekrój może być sprawdzony wyłącznie na zginanie ze ściskaniem.

Definiowanie parametrów przekroju i materiału

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.