Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Nośność

Ramka "Nośność" wyświetla wyniki analizy nośności podłoża gruntowego. Naprężenie w podstawie fundamentu (założono stałe) uzyskuje się na podstawie wszystkich obliczeń przeprowadzonych w ramce "Analiza". Programy "Fundamenty bezpośrednie", "Fundamenty bezpośrednie CPT", traktują wszystkie obliczenia jako przypadki obciążeń.

Ramka "Nośność" zawiera następujące opcje analizy:

  • Definiuj nośność podłoża gruntowego

W tym przypadku, nośność podłoża gruntowego definiowana jest przez użytkownika. Wyniki analizy fundamentu ze względu na mimośród oraz nośność podłoża wyświetlane są w prawej części ramki. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe, które wyświetla szczegółowe wyniki analizy nośności podłoża gruntowego.

  • Analiza posadowienia programem "Fundamenty bezpośrednie"

Naciśnięcie przycisku "Uruchom program Fundament bezpośredniuruchamia program "Fundament bezpośredni", który umożliwia obliczenie nośności gruntu lub osiadanie i obrót fundamentu. Naciśnięcie przycisku "Zakończ i prześlij dane" zamyka tryb analizy w programie Fundament bezpośredni - wyniki obliczeń i wszystkie rysunki kopiowane są do programu wyjściowego, tj. "Ściana kątowa". Program "Fundament bezpośredni" musi być zainstalowany, aby przycisk ten był dostępny. Przy wyborze tej opcji należy zdefiniować całkowitą długość fundamentu ściany.

  • Analiza posadowienia programem "Fundamenty bezpośrednie CPT"

Metodologia analizy jest taka sama jak w przypadku analizy nośności podłoża w programie "Fundamenty bezpośrednie".

  • Nie obliczaj (fundament na palach)

Nośność podłoża gruntowego nie jest obliczana.

Program umożliwia określenie kształtu naprężenia kontaktowego w podstawie fundamentu.

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Nośność"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.