Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Nośność

Ramka "Nośność" wyświetla wyniki analizy nośności podłoża gruntowego. Naprężenie na dnie fundamentów (założono stałe) uzyskuje się ze wszystkich analiz wykonywanych w ramce "Analiza". Program "Fundament bezpośredni" and "Spread footing CPT" traktuje wszystkie obliczenia jako przypadki obciążeń.

W ramce tej dostępne są trzy podstawowe opcje analizy:

  • Definiuj nośność podłoża gruntowego

Pole to służy do określenia nośności podłoża gruntowego. Wyniki analizy fundamentu ze względu na mimośród oraz nośność podłoża wyświetlane są w prawej części ramki. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe, które wyświetla szczegółowe wyniki analizy nośności podłoża gruntowego.

  • Wyznacz nośność podłoża gruntowego programem "Fundament bezpośredni"

Naciśnięcie przycisku "Uruchom program Fundament bezpośredni" uruchamia program "Fundament bezpośredni", który umożliwia obliczenie nośności gruntu lub osiadanie i obrót fundamentu. Naciśnięcie przycisku "Zakończ i prześlij dane" zamyka tryb analizy - wyniki obliczeń i wszystkie rysunki kopiowane są do programu wyjściowego, tj. "Zbocze Gwoździowane". Program "Fundament bezpośredni" musi być zainstalowany, aby przycisk ten był dostępny. Przy wyborze tej opcji należy zdefiniować całkowitą długość fundamentu ściany.

  • Analyse bearing capacity by program "Spread footing CPT"

The procedure is identical as if calculating soil bearing capacity by the "Spread footing" program.

  • Nie obliczaj (fundament na palach)

Nośność podłoża gruntowego nie jest obliczana.

Program umożliwia określenie kształtu naprężenia kontaktowego w podstawie fundamentu.

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Nośność"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.