Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Zbrojenie

Ramka "Zbrojenie" zawiera tabelę z listą wprowadzonych zbrojeń. Dodawanie zbrojenia odbywa się w oknie dialogowym "Nowe zbrojenie" Wprowadzone zbrojenia można edytować na pulpicie za pomocą aktywnych obiektów.

Okna dialogowe służą do definiowania położenia zbrojenia, długości zakotwienia (na obydwu końcach - z lewej i z prawej), wytrzymałości na rozciąganie zbrojenia Rt oraz zakończenie zbrojenia (utwierdzone czy swobodne).

Przy obliczaniu nośności można dokonać wyboru jednej spośród trzech opcji z listy rozwijanej: "Wyznacz nośność" (definiowany jest współczynnik interakcji C), "Definiuj długość zakotwienia" lk lub "Definiuj nośność" (definiowana jest nośność na wyciąganie Tp). Wszystkie parametry zbrojenia można modyfikować jedynie w fazie budowy, w której dane zbrojenie zostało zdefiniowane. W kolejnych fazach budowy można jedynie usunąć zbrojenie.

Uwzględnianie zbrojenia w obliczeniach zostało szczegółowo opisane w teoretycznej części pomocy.

Ramka "Zbrojenia"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.