Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Wpływ ścinania na przemieszczenie

Na dowolnej (wybranej) głębokości istnieje możliwość przeglądania rozkładu tarcia jako funkcji przemieszczenia (osiadania) danego punktu pala. Wykres ten pokazuje proces stopniowej redukcji sztywności ścinania pala aż do zera wraz z wzrostem deformacji. Zależność ta jest początkowo liniowa, szczególnie na etapie, gdzie siła sprężyny nie przekracza wartości Tlim. Po przekroczeniu tej wartości, sztywność sprężyny zaczyna się stopniowo zmniejszać, co widać poprzez spłaszczanie się krzywej.

Wpływ ścinania na przemieszczenie (osiadanie) pala

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.