Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obszary bez redukcji

Ramka "Obszary bez redukcji" zawiera tabelę zdefiniowanych obszarów, w których parametry wytrzymałościowe nie będą redukowane podczas analizy stateczności.

Definiowanie obszarów bez redukcji wykonuje się tak samo jak definiowanie warstw.

W analizie stateczności istnieje możliwość zdefiniowania obszarów, w których parametry wytrzymałościowe phi i c nie będą redukowane. Obszary bez redukcji definiuje się w danej fazie budowy w postaci wielokąta. Redukcja parametrów wytrzymałościowych jest uniemożliwiona w każdym elemencie skończonym, który - przynajmniej częściowo - zlokalizowany jest w zdefiniowanym obszarze.

Obszary bez redukcji parametrów wytrzymałościowych mogą mieć zastosowanie w przypadkach, gdy analiza stateczności nie prowadzi do uzyskania globalnej powierzchni poślizgu oraz kinematyka zniszczenia i wartość współczynnika bezpieczeństwa są niewiarygodne.

Funkcja ta jest dostępna dla wszystkich modeli materiałowych możliwych do zastosowania w analizie stateczności, tj.

  • Mohra-Coulomba
  • Mohra-Coulomba modyfikowany
  • Druckera-Pragera.

Inne modele materiałowe nie są dostępne do stosowania w analizie stateczności.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.