Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Moduł Kh

Ramka ta służy do określenia sposobu wyznaczania modułu reakcji podłoża, który jest istotnym parametrem wejściowym podczas analizy konstrukcji obudowy wykopu za pomocą metody parć zależnych.

Wyboru sposobu wyznaczania modułu reakcji podłoża kh można dokonać w ramce "Ustawienia" (w oknie dialogowym "Edycja ustawień bieżących" w zakładce "Analiza Parć").

Ramka przyjmuje różną formę w zależności od wybranej metody wyznaczania modułu:

  • domyślnie (opcje: "wyznacz – Schmitt", "wyznacz – Chadeisson", "iteracja manualna" lub "iteracja automatyczna")
  • definiuj (wybór opcji "Definiuj rozkład" otwiera w ramce tabelę, która umożliwia zdefiniowanie wartości modułu reakcji podłoża kh zarówno przed jak i za konstrukcją. W przypadku wyboru opcji "Definiuj jako parametr gruntu" moduł kh definiowany jest w ramce "Grunty", w której moduł reakcji podłoża może byc definiowany jako liniowy, lub jako nieliniowy - krzywa)
  • presiometr PMT (moduł reakcji podłoża kh może być definiowany zarowno za pomocą badania presjometrycznego, lub jako parametr gruntu w ramce "Grunty". Istnieje także możliwość wyboru metody wyznaczania modułu - według NF P 94-282 lub według Menarda)
  • normy chińskie (w przypadku wyboru metody "m" definiuje się przemieszczenie poziome w dnie wykopu vb [mm] oraz wartość modułu A [MN/m3], w przypadku opcji definiuj jako parametr gruntu – można wybrać jedną spośród trzech metod: metody "c", "k" lub "m")

Ramka "Moduł kh"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.