Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Wskaźnik ściśliwości przy powtórnym obciążeniu

Wskaźnik ściśliwości przy powtórnym obciążeniu Cr wyznaczany jest z wykresu przedstawiającego zmianę wskaźnika porowatości e jako funkcję naprężenia efektywnego σef kreśloną na skali logarytmicznej dla sekwencji odciążania - dociążania:

Wyznaczanie wskaźnika dekompresji Cr

gdzie:

Δe

-

zmiana wskaźnika porowatości dla krzywej odciążania-dociążania

Δlogσef

-

zmiana naprężenia efektywnego dla krzywej odciążania-dociążania

W przypadku braku wyników laboratoryjnych lub pomiarów na miejscu, wskaźnik dekompresji Cr można w przybliżeniu wyprowadzić z:

gdzie:

Cc

-

wskaźnik ściśliwości

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.