Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Wskaźnik ściśliwości przy powtórnym obciążeniu

Wskaźnik ściśliwości przy powtórnym obciążeniu Cr wyznaczany jest z wykresu przedstawiającego zmianę wskaźnika porowatości e jako funkcję naprężenia efektywnego σef kreśloną na skali logarytmicznej dla sekwencji odciążania - dociążania:

Wyznaczanie wskaźnika dekompresji Cr

gdzie:

Δe

-

zmiana wskaźnika porowatości dla krzywej odciążania-dociążania

Δlogσef

-

zmiana naprężenia efektywnego dla krzywej odciążania-dociążania

W przypadku braku wyników laboratoryjnych lub pomiarów na miejscu, wskaźnik dekompresji Cr można w przybliżeniu wyprowadzić z:

gdzie:

Cc

-

wskaźnik ściśliwości

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.