Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Zalecane wartości parametrów do obliczeń straty objętości

Dane niezbędne do wyznaczenia niecki osiadania za pomocą metody straty objętości:

Współczynnik do obliczenia punktu przegięcia  k

Grunt lub skała

k

Grunt niespoisty

0,3

normalnie skonsolidowana glina

0,5

przekonsolidowana glina

0,6 - 0,7

łupek ilasty

0,6 - 0,8

kwarcyt

0,8 - 0,9

Procent straty objętości  VL

Technologia

VL

TBM

0,5 - 1

Metoda wyrobisk sekwencyjnych (NATM)

0,8 - 1,5

Kilka związków zostało również wyprowadzonych do wyznaczenia wartości straty objętości VL na podstawie współczynnika stateczności N zdefiniowanego przez Broms’a i Bennermarkem’a:

gdzie:

σv

-

ogólne naprężenie wzdłuż osi wyrobiska

σt

-

wytrzymałość obudowy wyrobiska (jeżeli zainstalowano)

Su

-

niezdrenowana sztywność gliny

Zakłada się, że dla N < 2 grunt/skała obok wyrobiska jest elastyczna i stateczna. Dla  lokalne strefy plastyczne zaczynają powstawać w otoczeniu wyrobiska, dla  duże strefy plastyczne powstają dokoła wyrobiska, natomiast dla N = 6  występuje utrata stateczności lica tunelu. Rysunek przedstawia zależność stateczności i straty objętości VL.

Literatura:

Broms, B.B., Bennemark, H., 1967. Stability of clay at vertical openings. ASCE, Journal of Soil Mechanics and Foundation Engineering Division, SMI 93, 71-94.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.