Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Missing captcha code. Please check whether your browser is not blocking reCAPTCHA.

Invalid captcha code. Please try again.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Dodaj

Przycisk "Dodaj" otwiera okno dialogowe, umożliwiające wprowadzanie wybranych danych (np. parametrów gruntów, obciążeń, sił itp.). Po potwierdzeniu, dane zostają zapisane i pozycja zostaje zapisana w tabeli.

Wizualizacja przycisków

W przypadku, gdy ramka wykorzystywana jest po raz pierwszy (tabela z listą pozycji jest pusta) lub tabela zawiera pewne pozycje, ale żadna z nich nie jest zaznaczona, wówczas program otwiera puste okno dialogowe i wszystkie dane należy zdefiniować. Jeśli, któraś z pozycji w tabeli jest zaznaczona i zostanie otwarte okno dialogowe, wtedy w tym oknie pojawiają się dane dotyczące wybranej pozycji. Mogą one być następnie modyfikowane i zapisane jako nowa pozycja listy w tabeli.

Na rysunku poniżej przedstawiono prosty przykład. Ramka wykorzystana była po raz pierwszy, wszystkie pola w oknie dialogowym są puste (rysunek z lewej). Następnie parametry zostają zdefiniowane i dodane do tabeli. Tabela zawiera wybraną pozycję "Grunt 1". Przycisk "Dodaj w oknie" zastosowany jest ponownie, dlatego okno dialogowe zawiera predefiniowane parametry "Gruntu 1". Po wymaganej korekcie parametrów istnieje możliwość zapisania nowych danych w postaci nowej pozycji na liście w tabeli.

Tryby definiowania - wykorzystanie istniejących danych

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.