Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Nośność

Ramka "Nośność" wyświetla wyniki analizy nośności podłoża gruntowego. Naprężenie w podstawie fundamentu (założono stałe) uzyskuje się na podstawie wszystkich obliczeń przeprowadzonych w ramce "Analiza". Program "Fundament bezpośredni", "Spread footing CPT", "Pile" and "Pile group" traktuje wszystkie obliczenia jako przypadki obciążeń. In the program "Pile CPT", just normal load is used.

Ramka "Nośność" zawiera następujące opcje analizy:

  • Definiuj nośność podłoża gruntowego

W tym przypadku, nośność podłoża gruntowego definiowana jest przez użytkownika. Wyniki analizy fundamentu ze względu na mimośród oraz nośność podłoża wyświetlane są w prawej części ramki. Przycisk "Szczegółowo" otwiera okno dialogowe, które wyświetla szczegółowe wyniki analizy nośności podłoża gruntowego.

  • Wyznacz nośność podłoża gruntowego programem "Fundament bezpośredni"

Naciśnięcie przycisku "Uruchom program Fundament bezpośredniuruchamia program "Fundament bezpośredni", który umożliwia obliczenie nośności gruntu lub osiadanie i obrót fundamentu. Naciśnięcie przycisku "Zakończ i prześlij dane" zamyka tryb analizy w programie Fundament bezpośredni - wyniki obliczeń i wszystkie rysunki kopiowane są do programu wyjściowego, tj. "Przyczółek". Program "Fundament bezpośredni" musi być zainstalowany, aby przycisk ten był dostępny. Przy wyborze tej opcji należy zdefiniować całkowitą długość fundamentu ściany.

  • Analyse bearing capacity by program "Spread footing CPT"

The procedure is identical as if calculating soil bearing capacity by the "Spread footing" program.

  • Analiza posadowienia programem "Pal"

W tym przypadku, procedura jest jednakowa jak przy wyznaczaniu nośności podłoża gruntowego za pomocą programu "Fundament bezpośredni". Opcja "Uruchom program Pal" jest dostępna jedynie w przypadku, gdy ściana ma zdefiniowany (w ramce "Fundament") typ fundamentu jako fundament palowy. Przy wyborze tej opcji konieczne jest zdefiniowanie rozstawu pali s.

  • Analyse bearing capacity by program "Pile CPT"

The procedure is identical as if calculating soil bearing capacity by the "Pile" program.

  • Analiza posadowienia programem "Grupa pali"

W tym przypadku, procedura jest jednakowa jak przy wyznaczaniu nośności podłoża gruntowego za pomocą programu "Fundament bezpośredni". Opcja "Uruchom program Grupa pali" jest dostępna jedynie w przypadku, gdy ściana ma zdefiniowany (w ramce "Fundament") typ fundamentu jako fundament palowy z liczbą pali większą niż jeden. W tej sytuacji nalezy zdefiniować: rozstaw pali s, całkowitą liczbę rzędów pali n oraz długość obciążenia l.

  • Nie obliczaj (fundament na palach)

Nośność podłoża gruntowego nie jest obliczana.

Program umożliwia określenie kształtu naprężenia kontaktowego w podstawie fundamentu.

Wizualizację wyników można skonfigurować w ramce "Konfiguracja rysunku".

Ramka "Nośność"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.