Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Edycja początkowej geometrii

Program posiada wbudowany tryb automatycznej korekcji zdefiniowanej geometrii. Oznacza to, że przed wygenerowaniem siatki program automatycznie lokalizuje wszystkie punkty przecięcia linii, lokalizuje obszary zamknięte i tworzy odpowiedni model geometryczny (obliczeniowy).

Takie nowe obszary mogą następnie pozostać nieaktywne lub można im przypisać nowy grunt. Zalety tego systemu uwidaczniają się najlepiej przy tworzeniu geometrycznych modelu tuneli (drążenie etapowe) lub ścianek szczelnych. Tworzenie nawet skomplikowanego modelu jest więc zadaniem dość prostym i może być wykonane bardzo sprawnie.

Korekcja początkowego modelu geometrycznego może spowodować, że niektóre punkty modelu znajdą się zbyt blisko siebie, albo też powstaną zbyt małe obszary. W takich przypadkach, w prawym dolnym oknie pojawia się ostrzeżenie wskazujące te słabe punkty modelu. 

Obszary po wykonaniu automatycznej korekcji modelu geometrycznego

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.