Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Dodawanie nowej warstwy do modelu

Poprzedni przykład

W tym przykładzie podzielimy niebieską warstwę z poprzedniego przykładu na dwie warstwy - niebieską i granatową. Dzielenie lub łączenie warstw jest bardzo częstym zadaniem ze względu np. na zmianę parametrów gruntu z głębokością.

W ramce "Model geologiczny" edytujemy otwór bazowy - w pierwszej kolejności należy podzielić niebieską warstwę korzystając z przycisku "Podziel (Nr 1)", a następnie należy zmienić nową, dolną warstwę na granatową korzystając z przycisku "Zmiana gruntu (Nr 2)".

Okno dialogowe "Edycja otworu bazowego" - przed modyfikacją

Okno dialogowe "Edycja otworu bazowego" - po modyfikacji

Po wygenerowaniu modelu, warstwa została zmieniona.

Model końcowy

Poprzedni przykład

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.