Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Woda

Ramka "Woda" słuzy do definiowania zagłębienia zwierciadła wody gruntowej poniżej powierzchni terenu.

Wartości można definiować zarówno w odpowiednich polach w ramce, jak również na pulpicie wykorzystując wymiary aktywne.

Zdefiniowanie ZWG powoduje zmianę naprężeń geostatycznych w masywie gruntowym.

Ramka "Woda"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.