Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Analiza według EN 1997-2

Program określa nośności podstawy i pobocznicy pala. W wyniku otrzymuje się n wartości całkowitej nośności pala dla n wyników badań CPT:

gdzie:

Rc,i

-

nośność pala na podstawie i-tego badania CPT

Rcd,i

-

nośność obliczeniowa pala na podstawie i-tego badania CPT

Rb,i

-

nośność podstawy pala na podstawie i-tego badania CPT

Rs,i

-

nośność pobocznicy pala na podstawie i-tego badania CPT

γb

-

współczynnik częściowy do nośności podstawy (definiowany w zakładce "Pale CPT")

γs

-

współczynnik częściowy do nośności pobocznicy (definiowany w zakładce "Pale CPT")

Całkowita nośność pala wyznaczana jest następująco:

x

where:

Rc, min

-

minimalna nośność pala

Rc, mean

-

średnia nośność pala na podstawie wszystkich badań CPT

Współczynnik częściowy niepewności modelu γcal definiowany jest w ramce "Ustawienia" (wartość domyślna wynosi 1).

Wspóczynniki korelacyjne ξ3 ξ4  mogą być albo przyjmowane są automatycznie na podstawie liczby badań CPT albo definiowane w zakładce "Ustawienia". W przypadku konstrukcji o wystarczającej sztywności i wytrzymałości współczynniki korelacyjne można redukować dzieląc przez 1,1 (wynik nie może być mniejszy od 1,0 po dokonaniu dzielenia).

Sprawdzenie pala przeprowadzane jest na podstawie następującego wzoru:

gdzie:

Fs,d

-

siła obliczeniowa

Rc,d

-

nośność obliczeniowa pala

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.