Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Edycja otworu

Otwory można edytować w oknie dialogowym "Edycja otworu". Okno to pozwala na dokonywanie zmian w edytowanym otworze (z lewej strony okna dialogowego), a także w otworze bazowym (w prawej części okna dialogowego).

Narzędzia dostępne w tym oknie opisane są na przykładzie otworu pokazanego na poniższym rysunku.

Okno dialogowe "Edycja otworu" - not compatible boreholes

W lewej części okna dialogowego wyświetlane są informacje dotyczące edytowanego otworu. Status otworu (kompatybilny/niekompatybilny) pokazany jest powyżej schematu otworu. Celem modyfikacji jest zmiana otworu na kompatybilny oraz dodanie go do modelu geologicznego.

In the right part of the dialog window, the data of master borehole are displayed.

W środkowej części okna dialogowego, pokazane jest powiązanie otworów. Wysokości otworów prezentowane są prawidłowo, wobec czego oczywistym jest, które warstwy są poziome. Jeśli otwór (bazowy lub zmieniony) utworzone są na podstawie badania, długość badania wyświetlana jest w kolorze szarym. Na rysunku widzimy, że edytowany otwór utworzony był na podstawie badania, które było zbyt płytkie, aby osiągnąć warstwy żółte. Z drugiej strony, otwór bazowy opracowany był także na podstawie badania, z tym, że wykonanego w wykopie poniżej - brakuje więc w nim górnych warstw.

Dla obydwu tabeli, istnieje możliwość wykorzystania następujących przycisków w celu edycji otworu: ("Wstaw", "Dodaj", "Edytuj", "Podziel", "Scal", "Exchange", "Move interface", "Usuń"). Jeśli żaden rządek nie jest wybrany/zaznaczony w tabeli, dostępny jest tylko przycisk "Dodaj". Po wybraniu rzędu others buttons are displayed).

Otwór może być zmodyfikowany z niekompatybilnego na kompatybilny w następujący sposób:

  • Edit selected borehole on the left part of the dialog window - za pomocą przycisku "Dodaj" dla edytowanego otworu w lewej części okna dialogowego, dodawane są warstwy "Gravel 2" (yellow) oraz "Clay NG" (orange). We can enter their assumed thickness, depth of interface or do not specify exact location.

Okno dialogowe "Edycja otworu" - modification of edited borehole

  • Edit master borehole on the right part of the dialog window - następnie, z wykorzystaniem przycisku "Wstaw (przed 1)" (pierwszy rządek w tabeli otworu bazowego musi być zaznaczony) w otworze bazowym w prawej części okna dialogowego, dodawane są zerowej miąższości warstwy "Silt" (red) oraz "Sand 1"(blue). W ten sposób otwory stają się ze soba kompatybilne. In this case the best way is not to specify exact location of the interface.

Okno dialogowe "Edycja otworu" - modification of master borehole

Ponieważ tego typu zadania są bardzo często wykonywane, a przedstawiona powyżej metoda dosyć czasochłonna (szczególnie w przypadku większej liczby warstw), program umożliwia wykonanie tego zadania w prostszy sposób za pomocą przycisków "Dodaj warstwę na górze" i Dodaj warstwę na dole" umieszczonych w górnej części okna.

This way, the connection between boreholes is compatible.

Okno dialogowe "Edycja otworu" - compatible boreholes

W oknie dialogowym wyświetlany jest również status otworu - tzn. informacja czy otwór jest oryginalny (odpowiada profilowi badania) czy zmodyfikowany. Istnieje możliwość powrotu do statusu "oryginalny" poprzez wciśnięcie przycisku "Kopiuj z profilu badania".

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.