Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Geometria

Ramka "Geometria" służy do definiowania przekroju mikropala (spawany, walcowany). Wybrany kształt przekroju wraz z podpowiedzią graficzną zdefiniowanych parametrów wyświetlany jest w lewej części ramki. Wyboru przekroju dokonuje się w oknie dialogowym otwierającym się po naciśnięciu przycisku "Zdefiniuj spawany" lub "Zdefiniuj walcowany" (wyboru przekrojów walcowanych dokonuje się w oknie dialogowym z umieszczonego tam katalogu profili). W oknie tym, przycisk "Informacje" aktywuje okno, w którym wyświetlana jest szczegółowa lista parametrów wybranego przekroju. Wybrane dane można również zmodyfikować po dokonaniu wyboru rodzaju przekroju mikropala.

W prawej, górnej części ramki wyszczególnione są podstawowe dane geometryczne przekroju:

  • długość wolna mikropala (odległość od głowicy mikropala do początku buławy mikropala)
  • długość buławy
  • średnica buławy
  • nachylenie mikropala (w zakresie od -60° do 60° mierzone od pionu, wartość dodatnia kąta mierzona jest przeciwnie do kierunku wskazówek zegara)
  • rozstaw (odległość między głowicami mikropali ponad powierzchnią terenu, w zakresie od 0 do 10m).

Program umożliwia również eksport geometrii konstrukcji w formacie *.DXF.

  Ramka "Geometria"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.