Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Obciążenie

Ramka "Obciążenie" zawiera tabelę z listą zdefiniowanych obciążeń. Dodawanie obciążenia wykonuje się w oknie dialogowym "Nowe obciążenie". Zdefiniowane obciążenia można edytować na pulpicie za pomocą aktywnych wymiarów lub aktywnych obiektów.

Przy definiowaniu obciążenia na innej głębokości niż głębokość posadowienia fundamentu, definowana jest współrzędna z tego obciążenia, mierzona od poziomu posadowienia konstrukcji (kierunek dodatni w dół).

Obciążenie obok fundamentu uwzględniane jest tylko podczas obliczania osiadania i obrotu fundamentu. W takim przypadku, obciążenie zwiększa naprężenie w gruncie pod fundamentem. Podczas obliczania nośności fundamentu, obciążenie takie nie jest uwzględniane - jego obecność zwiększyłaby nośność.

Ramka "Obciążenie"

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.