Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Profile wynikowe

Ramka "Profile wynikowe" zawiera tabelę z wszystkimi zdefiniowanymi profilami. W tabeli widoczne są nazwa profilu i współrzędne punktu definiującego dany profil. Z prawej strony tabeli wyświetlany jest zaznaczony/wybrany profil.

Ramka "Profile wynikowe"

Wizualizację rysunku na puplipcie można zmodyfikować w dowolnym trybie definiowania dostosowując ustawienia w ramce "Ustawienia rysunku", a także za pomocą przycisków na pasku narzędzi "Wizualizacja".

Przycisk "Cofnij" jest istotnym narzędziem w programie. Umożliwia przywrócenie stanu pierwotnego sprzed wszystkich modyfikacji.

Dane profili wynikowych (1D) można kopiować pomiędzy innymi programami GEO5.

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.