Odkaz jsme Vám odeslali na email.

Nepodařilo se nám odeslat odkaz na váš email. Zkontrolujte, prosím, Váš email.

Online nápověda

GEO5

Stromeček
Nastavení
Produkt:
Program:
Jazyk:

Kompatybilność otworów

Celem generacji modelu geologicznego jest uzyskanie (zbudowanie) maksymalnie realistycznego modelu - modelu, w którym wszystkie otwory są wykorzystane. W tym celu, wszystkie otwory powinny być kompatybilne.

Otwory kompatybilne maja identyczną liczbę oraz kolejność warstw jak otwór bazowy. Wyświetlony jest w kolorze białym w kolumnie "Aktywny". Jeśli otwór ten jest również aktywny, będzie także wykorzystany do generacji modelu.

Otwory niekompatybilne z otorem bazowym pokazane są na czerwono w kolumnie "Aktywny" i nie mogą one być wykorzystane przy generowaniu modelu geologicznego.

Ramka "Model geologiczny" - kompatybilność otworów

Przykłady otworów kompatybilnych:

Przykłady otworów niekompatybilnych:

Otwory niekompatybilne mogą być zmienione na kompatybilne w oknie dialogowym "Edycja otworu" - np. poprzez wstawienie warstw o zerowej miąższości lub dodanie (usunięcie) warstwy gruntu.

Przykład modyfikacji otworów niekompatybilnych, tak aby były kompatybilne:

Vyzkoušejte si programy GEO5. Zdarma, bez výpočetních omezení.